Trumpai stabteli. Stovi ramus ir žvelgi į mane. Tačiau tie, kuriems patinka gaminti, paprastai nori didelės virtuvės, sujungtos su svetaine.

Tokius avi pusamžė moteris, nes tie jai pade­ da pasijausti jaunesnei. Kas dar? Kas gi patraukė tavo dėmesį? Vilkėjau minkšta šviesiai pilka džersio suknele su apykakle, o ant jos - aptemptą juodą švarkelį su didelėmis sidabrinėmis sa­ gomis.

Plaukus buvau ką tik išsitrinkusi - gal tai padėjo? Be to, neseniai buvau išsikarpiusi plaukus ir juos, šiaip neįspūdingai rudus, paįvairinusi keliomis šviesesnėmis, cukruje skrudintų migdolų atspalvio, sruogomis.

Turbūt buvau savimi patenkinta, tegul ir ne kaip nors ypatingai. Kalbėdama apie save tuo metu atrodau šiek tiek pasipūtusi, nes tokia esu Kelios savaitės anksčiau man bandė siūlytis perpus jaunesnis vyras, - daugiau apie tai vėliau, - ir tai be galo sustiprino mano savimaną.

Aš nesutikau, bet paskui kurį laiką mane apnikusios fantazijos vis dar tebekėlė nuotaiką. Trečią kartą turėjau kalbėti vyriausybiniam komitetui ir jau žinojau tvarką - išties dariau jiems pranešimą vakar. Pra- sistūmiau pro sukamąsias Parlamento Grotinių rūmų duris ir numečiau rankinę ant rentgeno aparato konvejerio juostos, linktelėjau galva ir nusišypsojau apsaugininkei, dar pajuoka­ vau, kad antrą dieną iš eilės užsisegiau tą pačią masyvią sida­ brinę apyrankę tikėdamasi būti už dyką pamasažuota.

Pasisu­ kau į fotoautomatą, kad mane nufotografuotų vienkartiniam leidimui įeiti be palydovo.

Jūsų laukia daug vertingų patarimų ir praktiškų idėjų, kurias galėsite panaudoti savo namams.

Kaip ir vakar, žengiant pro arką, ta supypsėjo. Pakėliau rankas, kad stambi apsaugininke ga­ lėtų mane apčiupinėti. Kaip patologiškai įstatymus gerbianti moteris, jaučiu jaudulio virpulį, kad turiu būti apieškota: čia ar kokiame nors oro uoste. Visada lieku stiklo baliustrados sistemos glazgas, jeigu nuo 26 manęs neįsijungia pavojaus signalas. Apsaugininke šiurkščiai apčiupinėjo abi mano rankas, paskui pasuko plaštakas ir su­ dėjo jas tarsi maldai, kad jų briaunomis galėtų įsistumti man tarp krūtų.

Apsaugininkai vyrai stovėjo ir žiūrėjo, todėl kūno apieška atrodė dviprasmiškesnė, negu būtų buvusi jiems pa­ tiems tikrinant. Ji atsitiesė, pasisuko ir įteikė leidimo kortelę su virvele. Pasi­ kabinau ją ant kaklo ir truputėlį pasilenkiau prispausdama prie leidimus nuskabančio įtaiso. Šis man atidarė antrąsias, stikli­ nes, duris.

Louise - Doughty. .Akligatvis.2018.LT

Komitetui turėjau kalbėti dar tik po pusvalandžio, bet at­ vykau anksčiau, kad galėčiau nusipirkti didelę porciją kapuci­ no. Atsisėdau atrijuje po figmedžiu prie apskrito staliuko. Ant kavos užsibarsčiau rudojo cukraus, paskui skaitydama vakar užsirašytas pastabas nusilaižiau nuo smiliaus užsilikusius kris­ talėlius ir dar visus surinkau, įkišusi pirštą į popierinį pakelį.

Prie staliukų aplink mane sėdėjo parlamentarai ir jų svečiai, valstybės tarnautojai, šiuo metu besiilsintis maistą tiekiantis personalas, žurnalistai, mokslininkai, sekretoriato darbuotojai ir visokie pagalbininkai Štai toks įprastas, kasdienis valdžios gyvenimas - rutina, detalės, klijai, laikantys mus visus drauge. Aš buvau iškviesta, kad padėčiau komitetui priimti sprendimą dėl rekomenduojamų klonavimo technologijos apribojimų.

Daugelis žmonių vis dar mano, kad kaip tik tai yra genetika, nieko daugiau, tik veisimo eksperimentai - kiek identiškų avių, pelių arba augalų galime sukurti. Neišsenkantis javų derlius, kvadratiniai pomidorai, kiaulės, kurios niekada nesirgs arba nesusargdins mūsų, - tie patys neišsamūs debatai, mūsų veda­ mi metų metus. Jau buvo praėję treji metai nuo mano pirmo pranešimo komitetui, bet kai dabar mane vėl pakvietė, žinojau, kad kartosiu lygiai tuos pačius argumentus.

Štai ką mėginu stiklo baliustrados sistemos glazgas tą dieną buvau gerai nusiteikusi, bet šiaip ji buvo visiškai paprasta. Sėdėjau ten, gurkšnojau ka­ vą, skaitydama savo užrašus braukiau sau už ausų plaukus ir visą tą laiką nejaučiau, kad tu mane stebi.

Vėliau tu labai smulkiai iš savo požiūrio taško apibūdinai tą akimirką. Pasirodo, vienu metu aš pakėliau akis ir apsidairiau aplink, tartum kas nors būtų ištaręs mano vardą, o paskui vėl įkniubau į užrašus. Tu nusistebėjai, kodėl taip pasielgiau. Po kelių minučių pasikasiau dešinę koją. Dar po kažkiek laiko atbulais pirštais persibraukiau per panosę, o galiausiai pasiė­ miau nuo staliuko popierinę servetėlę šalia kavos puodelio ir išsišnypščiau nosį. Visa tai tu stebėjai prie savo staliuko už kelių pėdų, jausdamasis saugiai, nes žinojai, kadjeigu pažiūrėčiau ta­ vo pusėn, tavęs neatpažinčiau, nes buvai man svetimas.

Iš to tu supratai, kad ruošiuosi eiti į komitetą ar posėdžių salę kur nors netoliese. Prieš atsistodama sulanksčiau popieri­ nę servetėlę ir su šaukšteliu įdėjau į kavos puodelį. Tvarkinga, pagalvojai tu.

stiklo baliustrados sistemos glazgas

Atsikėliau nuo kėdės ir pasilyginau suknelę - iš priekio ir iš užpakalio, greitomis perbraukdama delnais. Pirš­ stiklo baliustrados sistemos glazgas abipus veido pasitvarkiau plaukus. Pasikabinau ant peties rankinę ir pasiėmiau nuo staliuko aplanką. Nueidama atsigrę­ žiau patikrinti, ar nieko nepalikau. Vėliau tu man pasakysi iš to supratęs, kad turiu vaikų.

Vaikai visada ką nors palieka, ir kai įgyji įprotį nueidama nuo stalo tikrinti, sunku jo atsikratyti, net jei taviškiai jau suaugę ir palikę namus. Tačiau neatspėjai, kokio amžiaus mano vaikai, neteisingai supratai.

Pamanei, kad jų susilaukiau vėlai, jau nusistovėjus karjerai, o ne jai dar tik prasidėjus. Pasak tavęs, nužingsniavau nuo staliuko užtikrintai ir tiks­ lingai. Turėjai galimybę stebėti mane, drožiančią per platų er­ dvų atriju, paskui atvira laiptine viršun į komiteto patalpas. Žengiau ryžtingai, iškelta galva, nesidairydama aplink. Visai 28 nenumanydama, kad galėčiau būti kieno nors stebima. Vėliau pasakei, jog tai buvo patrauklu, nes dėl to atrodžiau kartu stiklo baliustrados sistemos glazgas tikinti savimi ir naivi.

Ar tą dieną bent ką nors numaniau gurkšnodama kavą? Vė­ liau tu norėjai tai sužinoti, mygai mane pasakyti, kad jaučiau tave ten esant, norėjai išgirsti, ar žinojau tave stebint. Ne, ne, pasakiau, kavinukėje visai to nenujaučiau. Tuo metu mąsčiau, kaip komitetui, sudarytam iš ne specialistų, suprantamiau pa­ aiškinti, kodėl tiek daug mūsų genų nefunkcionuoja, kitaip nei tie, kurie koduoja baltymus.

Mąsčiau, kaip geriausiai paaiškinti, kiek mažai mes žinome.

stiklo baliustrados sistemos glazgas

Jokios nuojautos? Visiškai jokios? Atrodei šiek tiek įsižeidęs arba toks dėjaisi. Kaip aš galėjau tavęs nejausti? Ne, ne ten, aš vis sakydavau, bet galbūt, galimas daiktas, nebuvau tuo tikra, kažką pajutau komiteto salėje.

Mano pranešimas vyko pagal planą, ir rytas jau buvo be­ sibaigiąs. Ką tik atsakiau į klausimą, kaip sparčiai plėtojamos klonavimo technologijos - mat jie, komiteto nariai, esantys vieši asmenys, todėl privalantys užduoti visuomenei rūpimus klausimus. Komiteto pirmininkei paprašius leisti dokumentuo­ se pasitikrinti, ar klausimų eiliškumas teisingas, stojo trumpa pauzė.

  • Louise - Doughty. .AkligatvisLT
  • Z-Library single sign on
  • Основной рисунок характера мог оставаться тем же самым, но его, нынешнего, навсегда отделял от тех, прежних, груз опыта.
  • Было больно наблюдать эту отчаянную попытку вступить в контакт.

Vienas parlamentaras jai iš dešinės, - kažkoks Kristo­ feris, buvo parašyta plastikinėje plokštelėje prieky jo, - suirzęs gestikuliavo. Aš kantriai laukiau. Iš grafino įsipyliau į stiklinę dar vandens ir gurkštelėjau.

Ir tuo metu pajutau keistą dalyką - įtampos dilgčiojimą pečiuose ir sprande. Jausmas buvo toks, lyg salėje už manęs dar kažkas būtų - tartum oras būtų išsykko nors prisipildęs. Kai pirmininkė vėl pažiūrėjo į mane, pamačiau jos žvilgsnį nuslystant pro šalį, į kėdžių eilę už manęs. Britiškame universitete niekada neturėjau profesoriaus pareigybės - vienintelis kartas, kai iš­ vis turėjau šį titulą, buvo tuomet, kai metus dėsčiau viename Amerikos universitete, o mano vyras Bostone dalyvavo Jungti- 29 nių Valstijų klinikinių tyrimų mokslinių mainų programoje.

Už manęs dviem eilėmis krėsluose sėdėjo parla­ mentarų viršutinis dvejetainių parinkčių indikatorius mokslininkai su užrašinėmis ir lentelėmis, prie kurių buvo prisegti popieriai, padėjėjai, čia dalyvaujantys tam, kad sužinotų ką nors, kas paskui jiems galėtųpagelbėti ko­ piant karjeros laiptais.

Akies krašteliu pastebėjau, kad įeinamo­ sios durys salės kampe be garso užsiveria. Kažkas ką tik išėjo. Tas Kristoferis sušnarpštė, palinko krėsle į priekį ir pradėjo formuluoti savo klausimą balsu, pakankamai garsiu, kad su­ prastumjį neišmanant genetikos pagrindų. Maždaug po dvidešimties minučių komitetas padarė pietų pertrauką.

Manęs paprašė dalyvauti ir po jos, nors jau buvo­ me aptarę daugumą mano srities klausimų. Mat jie tik norėjo apsidrausti, kad netektų manęs iškviesti per savaitę dar kartą ir mokėti už dar vieną dieną. Man atsistojus ir dedantis popierius, tarnautojai ir padėjėjai patraukė pro duris. Keli parlamentarai pasuko pro jiems skirtą išėjimą, o likę komiteto nariai tyliai ta­ rėsi. Vienintelė reporterė spaudai skirtoje ložėje kažką užsira- šinėjo į bloknotą.

Koridoriuje buvo tiršta žmonių, - matyt, visi komitetai nusprendė anksti padaryti pietų pertrauką, - ir aš stabtelėjau svarstydama, ar grįžti į kavinę atrijuje, o gal išvis palikti rūmus. Pagalvojau, kad grynas oras man praverstų.

Valgyti toje pačioje kavinėje su parlamentarais ir jų svečiaisjau seniai man buvo ne­ be naujiena. Kol svarsčiau, koridorius pratuštėjo, o ant vieno iš suolų priešais sėdėjo vyriškis. Tyliai kalbėdamas mobiliuoju te- 30 lefonu jis žiūrėjo j mane.

Pamatęs, kad jį pastebėjau, dar trum­ pai pakalbėjo telefonu, o paskui įsidėjo šį į kišenę. Stodamasis vis žvelgė į mane. Aš irgi į jį žiūrėjau, ir tą akimirką viskas buvo nuspręsta, nors dar ilgai to nesupratau. Truputį šyptelėjusi, pasisukau ir žengiau koridoriumi tolyn, bet vyriškis mane pasivijo tardamas: - Ten labai aiškiai kalbėjote.

Gerai stiklo baliustrados sistemos glazgas paaiškinti sudė­ tingus dalykus. Daugelis mokslininkų to nesugeba. Turi žiūrėti, kad nepriverstum klausytojų pasijausti kvailai. Aš dar to nežinau, bet kaip tik tu esi tas vyras. Mudu žengėme greta, lyg būtume draugai ar kolegos, ir po­ kalbis rutuliojosi sklandžiai, natūraliai, - koks nors praeivis būtų pamanęs, kad mudu pažįstami metų metus, - o tuo pat metu man šiek tiek stigo kvapo, jaučiausi taip, tartum būčiau nusimetusi odos sluoksnį, tartum būtų kažkas nukritę, galbūt metai ar įprastas santūrumas.

Mudu nulipome laiptais į parterį ir, bent jau mano manymu, nė vienam iš mūsų konkrečiai nekreipiant žingsnių, perėjome per atriju iki eskalatoriaus, besileidžiančio į tunelį, kuris vedė į pagrindinį Parlamento rūmų pastatą. Eskalatorius buvo siau­ ras, - toks siauras, kad negalėjome stovėti greta, - ir tu pamojai stiklo baliustrados sistemos glazgas, kad žengčiau ant jo pirma.

Gavau progą pažiūrėti į tave, pastebėti dideles rudas tavo akis ir tiesų žvilgsnį, akinius plie­ niniais rėmeliais, šiek tiek retro stiliaus arba galbūt tik senama- 3i diskus, - negalėjau nuspręsti kokius, - rudus, nežymiai banguo­ jančius plaukus, truputėlį žilstelėjusius.

Spėjau, kad esi keleriais metais jaunesnis už mane, bet nedaug. Buvai visa galva už ma­ ne aukštesnis, antra vertus, daugelis žmonių tokie.

Man stovint laipteliu žemiau atrodei gerokai aukštesnis. Šypsojaisi iš viršaus tartum pripažindamas šios padėties kvailumą. Mums pasiekus apačią pradėjai užtikrintai žingsniuoti greta manęs koja kojon.

Nebuvai įsidėmėtinai išvaizdus, bet tavo manieroms buvo bū­ dinga elegancija ir pasitikėjimas savimi. Vilkėjai tamsiu kostiu­ mu, kaip mano nepatyrusiai akiai, brangiu. Taip, tavo laikysena buvo kažkuo patraukli, tarsi vyriškai grakšti. Iš laisvų tavojude­ sių buvo matyti, kad savo kailyje gerai jautiesi - galėjau tave įsi­ vaizduoti teniso korte.

Buvau tikra, kad nesi Parlamento narys. Tik tau pakartojus klausimą sumojau, kad leisdamiesi eska­ latoriumi abu tylėjome. Aš už juos kur kas daugiau išmanau. Tu pripažinai mano patirtį šiek tiek linktelėdamas galvą. Mudu tylomis žingsniavome tuneliu, praėjome pro akmeni­ nius liūtą ir vienaragį iš abiejų pusių, kol pasiekėme kolonadą.

stiklo baliustrados sistemos glazgas

Keistų keisčiausia: mudu ėjome, prasilenkdavome su žmonė­ mis, drauge jautėmės visai laisvai, kaip pažįstami, nors dar nė nebuvome prisistatę vienas kitam. Nei vardų, nei įprastų for­ malumų - kaip tik iš to supratai, kad nesipriešinsiu, dabar jau man aišku.

Mudu praleidome deramus pažindinimosi etapus nustatydami, kad įprastos taisyklės mums negalioja ir negalios. Žinoma, visa tai aš supratau tik vėliau. Kai įžengėme į tą kolonados dalį, kuri pasiekia atvirą Nau­ jųjų rūmų kiemą, aš suvirpėjau ir sukryžiavau ant krūtinės ran­ kas.

Atrodė savaime suprantama pasukti kairėn ir pro didžią­ sias šiaurines duris išeiti į Didįjį holą.

Šiąpietų valandą tas buvo pilnas žmonių - mokinių ekskursijų, studentų, besisukiojančių turistų. Patekome į viešąją Parlamento dalį. Žingsniuojant per 32 erdvų akmeninį holą, mums iš kairės už virvių driekėsi eilės lankytojų, laukiančių, kol bus įleisti į abejų Rūmų galerijas: gru­ pė pagyvenusių moterų, dvejetas vyrų plastikiniais apsiaustais nuo lietaus, jauna porelė - tie stovėjo susiglaudę ir sukišę ran­ kas vienas antram į užpakalines džinsų kišenes.

Tolimajame holo gale mudu stabtelėjome. Atsigręžiau pa­ žiūrėti į išėjimą laukan: baltas oras atrodė įrėmintas kaip pa­ veiksle.

Kiekgi kartų gyvenime žmogui lemta akimirksniu pa­ justi trauką kitam? Kai žvilgsniai sukimba, staiga užplūsta visa nugalintis tikrumas, kad čia kaip tik ir yra tas, skirtas tau pa­ žinti? Galbūt tris, keturis kartus? Daug kam tai atsitinka kaip tik tuomet, kai jie geležinkelio stotyje ar universalinėje parduo­ tuvėje eskalatoriumi kyla aukštyn, o kas nors kitas lygiagrečiai leidžiasi žemyn.

Kai kuriems žmonėms to išvis nelemta patirti.

Перед тем, как попасть в Лис, Учитель приземлился в Диаспарском Порту, который теперь скрыт этими песками. Наверное, Порт почти опустел уже в те времена; думаю, корабль Учителя был одним из последних, достигших Земли.

Aš vėl pasisukau į tave, o tu dar kartą pažvelgei į mane. Tik tiek. Tavo tonas buvo nerūpestingas, lyg palaikant kokį nesvarbų pokalbį.

Aš vos vos papurčiau galvą. Buvau ant stataus skardžio krašto. Dabar tai žinau. Tai vadinama veidrodiniu atspindžiu. Mes nuolat taip elgiamės. Tu palenkei galvą šiek tiek arčiau manęs.

Sukdamasis pridėjai plaštaką man prie alkūnės, - lengviau­ sias prisilietimas per švarkelį, kurį vargiai pavadinčiau kontak­ tu, - kad parodytum kryptį. Tau atitraukus ranką, toje vietoje vis darjutau tavopirštus. Drauge užlipome plačiais akmeniniais laiptais holo gale. Jų viršuje, po didžiuliu memorialiniu vitražu Parlamento nariams, stovėjo stambi apsaugininke garbanotais plaukais ir su akiniais.

Tau artinantis prie jos šiektiek atsilikau. Negirdėjau, ką sakei, bet buvo aišku, kad juokauji ir gana gerai ją pažįsti. Grįždamas prie manęs iškėlei raktą su pritvirtintu juodu plastikiniu kvadratėliu. Mes apsisukome. Nusekiau paskui taveprie mažesnių akme­ ninių laiptų sujuodais geležiniais turėklais. Nulipę jais abu atsi­ dūrėme priešais sunkias medines duris. Tu jas atrakinai. Įžen­ gėme vidun. Dusliai trinktelėdamos durys už mūsų užsivėrė.

Stovėjome dar vienų akmeninių laiptųviršuje, šįsykgana siaura suktine laiptine vedančių žemyn. Tu nuėjai pirmas. Jau anuomet rūmai stebino savo modernumu: kambariuose buvo įrengtas centrinis šildymas, voniose — kanalizacija, šiltas ir šaltas vanduo, virtuvę su indaujos patalpa ir svetaine jungė liftas maistui vežioti. Pirmame aukšte buvo įrengtas salonas, kurio interjere atsispindėjo populiarus rokoko stilius, dieninis kambarys ir didžiulis valgomasis, buduaras, šeimininkų miegamasis ir vaikų kambariai.

stiklo baliustrados sistemos glazgas

Greta — vonios kambarys ir tualetai. Antrame aukšte, į kurį vedė tarnybiniai ir paradiniai laiptai su šiek tiek atsispindėjusia klasicistine puošyba, buvo net keturiolika kambarių vaikams ir svečiams, vonios kambariai, taip pat biblioteka, iš stiklo baliustrados sistemos glazgas buvo galima išeiti į terasą-skaityklą. Dar po dešimtmečio prie rūmų pristatyta ir koplyčia. Antrojo pasaulinio karo metais rūmuose įsikūrė vokiečių kariuomenės štabas, vėliau jie stiklo baliustrados sistemos glazgas sovietų armijai.

Pastatą niokojo ir patys palangiškiai, išgrobstę viską, kas buvo likę vertinga. Teigiama, kad pokariu rūmų sargas viename kambarių net laikė gyvulius! Statybų pabaiga: m. Pavyzdžiui, neleista keisti dalies skrajučių prekybos galimybės plytelių — jas buvo galima tik atnaujinti.

Stogo danga pakeista prabangia varine, įrengta lietaus nutekėjimo sistema ne tik rūmuose, bet ir nuo koplyčios. Restauruotas rūmų fasadas, įrengtos naujos lauko durys. Naujai įrengta ir didžioji dalis vidaus durų, kai kurios jų restauruotos. Būklė buvo apgailėtina Iki šių dienų rūmai išliko tik dėl sumanymo čia įrengti Dailininkų kūrybos namus. Nuo m. Nuo to laiko jie iš esmės nebuvo remontuoti.

Tik prieš kelerius metus atliktas kosmetinis rūmų remontas ir kai kurie būtini tvarkymo darbai: pakeisti langai, atnaujinta ekspozicinė įranga, prieš įėjimą į muziejų išlietos vazos. Tačiau kai kuriose stogo, fasado vietose ar rūsyje ji buvo itin bloga: įtrūkęs, drėgmės ar druskų pažeistas tinkas, sienose matyti plyšių, pažeistos stogo medinės konstrukcijos, vietomis stogo danga praleido kritulius ir pan. Neatpažįstamai perdarytas ir rūsys. Jame įrengta moderni konferencijų salė, tualetai, drabužinė, kabinetai darbuotojams.

Po rekonstrukcijos išsiplėtė vidinės erdvės. Pirmame pastato aukšte įrengta nauja aristokratų rūmų menių ekspozicija. Čia, remiantis itin išsamiais originaliais Palangos rūmų projektų techniniais brėžiniais ir piešiniais, rastais Berlyne, Prūsijos kultūros paveldo slaptajame valstybės archyve, buvo naujai atkurtas istorinis interjeras.

Sniegas kybojo ore, - tiek apie tą dieną prisimenu, - nors dar nesnigo. Tame tirštame, dalelyčių prisotintame ore slypi kaž­ kas tokio tuoj pat įvyksiančio - sniego pažadas, pagalvojau sau žingsniuodama Parlamento rūmų link. Mintis buvo maloni, nes avėjau aulinius - aulinius iki pusės blauzdos, patentuotos odos, bet žemakulnius.

Dabar Palangos rūmų lankytojai gali sužinoti, kaip atrodė kadaise čia gyvenusių grafų Tiškevičių namai. Jiems atverta renginių salė, raudonasis, mėlynasis, mažasis ir didysis salonai, grafienės ir jaunojo grafo kabinetai. Antrame aukšte vėl atidarytas Gintaro muziejus, kuriame galima pamatyti apie 6 tūkst.

Čia yra ir savo įspūdingu dydžiu, formomis, atspaudais, spalviniais niuansais unikalių gintaro gabalų, archeologinių ir šiuolaikinių gintaro dirbinių bei jų kopijų, viena didžiausių ir moksliniu požiūriu vertingiausių pasaulyje gintaro inkliuzų kolekcijų.

Kambariuose — puošnūs židiniai Rekonstruotuose rūmuose stovi du dailūs ketaus židiniai — tokie patys, kokiuose ugnis ruseno dar tada, kai čia gyveno grafų Tiškevičių šeima. Viename kambaryje židinys buvo išlikęs — jį reikėjo tik restauruoti, o kitą teko atkurti iš naujo. Atkurtam židiniui prireikė nemažai metalo.

Vien rėmui sunaudota 44 kg ketaus, vidaus grotelėms ir stulpeliams prireikė dar apie 20 kg ketaus. Dar apie 47 kg svėrė vidinė konstrukcija su grotelėmis ir pelenų stalčiumi, pagaminta iš juodinto plieno, o apvadams, arkai ir gaubtui panaudotas varis svėrė 52 kilogramus.

Šio darbo ėmėsi dailininkas. Atkurti rėmą ir jį dabinusius vario apvadus labai padėjo tai, kad šios detalės buvo labai panašios į išlikusio židinio, stovinčio kitoje patalpoje. Mozūras stiklo baliustrados sistemos glazgas, kad neišlikęs židinys turėjo būti pagamintas per keturias savaites. Tiesa, iš pradžių buvo pagaminti jo formų modeliai. Stulpeliai ir grotelės buvo atkurti pagal autentiškus brėžinius.

Raštas buvo atspaustas nuo išlikusio židinio rėmo.

Kad gaminys būtų kuo autentiškesnis, buvo atspaustas ir nuskenuotas lazeriu šį židinį puošęs Tiškevičių šeimos Lelivos herbas. Atspaustas formas skulptorius išliejo iš gipso. Naudojant šias gipsines formas, vėliau jos buvo išlietos iš ketaus. Be to, pastate naujai įrengta moderni šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema, atnaujintas vandentiekis bei nuotekų sistema, įdiegtos šiuolaikinės elektroninių ryšių, įgarsinimo, apsaugos, signalizacijos, vaizdo stebėjimo ir priešgaisrinė sistemos.

Pagalvota apie neįgaliuosius Atsinaujinusiais Palangos rūmais ir Gintaro muziejaus eksponatais gali grožėtis ir neįgalūs žmonės. Jiems ne tik įrengti specialūs įėjimai, lauko liftas neįgaliesiems. Viduje įrengtas ir pagrindinis liftas bei muziejaus darbuotojų reikmėms skirtas kėdžių keltuvas. Žmonėms su negalia pritaikyti ir sanitariniai mazgai, įrengtos specialios vietos neįgaliųjų automobiliams statyti. Tai buvo atliekama senoviniu būdu: plaktuku iškalant sferos formą ir suformuojant sudėtingą voratinklio tipo raštą.

Vėliau gaubtas buvo patinuojamas ir dirbtinai sendinamas. Laimė, vienas iš įmonės meistrų jau anksčiau yra daręs panašių elementų, tad su užduotimi susidorojo kuo puikiausiai. Atkurtas židinys. Darbus stiklo baliustrados sistemos glazgas patinavimas, židinio surinkimas ir montavimas atliko Vidmantas Mozūras.

Per rekonstrukciją sutvarkyta ir aplinka aplink Gintaro muziejų: naujai paklota trinkelių danga, sutvarkyta baliustrada ir lauko laiptai. Nebe pirmas istorinis objektas Anot V.

Lopinio, kiekvieno kultūros paveldui priskirto objekto sutvarkymas, ypač kai reikia ne tik restauruoti istorinius pastatus, bet ir pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams: pradedant stogo danga bei konstrukcijomis ir baigiant elektroniniais ryšiais, yra ypatingas. Ne išimtis ir Palangos rūmai. Esme dirbę tokiuose objektuose kaip Užutrakio dvaro sodyba, Burbiškio dvaro rūmai, Vytauto Kasiulo muziejus, Tytuvėnų bažnyčia ir pan. Į ką ir kodėl verta investuoti?

stiklo baliustrados sistemos glazgas

Pirma: taisyklinga jau pastatytų pramoninių pastatų eksploatacija. Antra: pramoninių pastatų rekonstrukciniai procesai, kuriuos diktuoja realybė. Realybė štai tokia: aktyviai veikiančiam pramoniniam objektui, net jei jis ir pastatytas neseniai, greitai prireikia atnaujinimo.

O tai, kas jau ir taip sena, neišvengiamai turi būti keičiama moderniu dalyku.

stiklo baliustrados sistemos glazgas

Kaipgi tai protingai padaryti, jei verslas linkęs viską skaičiuoti? Verslininkui reikia, kad pastatai būtų pastatyti kokybiškai, greitai ir mažomis sąnaudomis. Tai gali užtikrinti tik pažangios šiuolaikinės statybų technologijos ir racionalus projektavimas.

Pramoniniai pastatai turi būti projektuojami, statomi ir eksploatuojami taip, kad atitiktų jiems taikomus reglamentuojančius normatyvinius dokumentus, norminius aktus, taisykles ar rekomendacijas. Jos apima daugybę sričių. Tai ir statyba, ir aplinkosauga, ir higiena, ir sveikata, ir šilumos išsaugojimas, ir gaisrinė sauga.

Akivaizdu, kad reikalavimų daug. Rugpjūčio viduryje stiklo baliustrados sistemos glazgas konferencijoje išgirdome ne vieną pasiūlymą, kaip juos įgyvendinti. Energinis auditas tapo privalomas Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos direktorius Gintaras Vilda konferencijoje kalbėjo apie energinį efektyvumą ir tai, su kokiais šios srities dalykais susidurs pramonės įmonės.

Pagal direktyvos nuostatas, valstybės narės patvirtino orientacinius energijos vartojimo efektyvumo stiklo baliustrados sistemos glazgas m. Vilda pabrėžė, kad, palyginti su kitomis ES šalimis, Lietuva vėluoja šiuos tikslus įgyvendinti. Taip yra dėl to, kad Lietuvos pramonės įmonių, siekiančių didinti energijos vartojimo efektyvumą ir norinčių investuoti į įrangą bei tinkamų technologinių sprendimų pritaikymą gamybos procesuose, prieiga prie finansinių šaltinių yra ribota.

LR Vyriausybė šiuo metu ieško būdų, kaip palengvinti pramonės įmonių naštą, atsirandančią įgyvendinant EVE direktyvos reikalavimus. LR ūkio ministerijoje konstruojamos ES paramos priemonės, kurios būtų įgyvendinamos finansinės inžinerijos arba negrąžinamų subsidijų forma. Pranešėjas pabrėžė, kad įmonėms, kurios įsigis energiškai efektyvesnių įrenginių, bus kompensuojama dalis paskolų palūkanų arba ir suteikiamos subsidijos. Sujungus šių valstybės priemonių ir ES paramos teikiamas investicijomis į energinį efektyvumą didinančių priemonių įsigijimą, mažės įmonių veiklos sąnaudos ir didės jų konkurencingumas pasaulio rinkose.

Tikimasi, kad šios priemonės leis akto prekybos sistemos peržiūra labiau padidinti įmonių, eksportuojančių savo produkciją, skaičių. Energy-Related Products Directive direktyvos, apibrėžiančios tvaraus projektavimo reikalavimus energiją vartojantiems gaminiams, nuostatas, įsigaliosiančias jau nuo m.

Pagal naujus reikalavimus nebebus galima naudoti neefektyvių nekondensacinių šildymo sistemų. O norint protingai žvelgti į ateitį kondensacines šildymo sistemas jau dabar reikėtų derinti su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, tokiais kaip saulės šildymo sistema. Naujieji reikalavimai nustato, kad nebebus galima naudoti neefektyvių nekondensacinių šildymo sistemų. O norint protingai žvelgti į ateitį, kondensacines šildymo sistemas jau dabar reikėtų derinti su atsinaujinančiais energijos šaltiniais, tokiais kaip saulės šildymo sistema.

Pranešėjas įvardijo ir pagrindines veikiančių pramoninių pastatų problemas: perteklinė šiluma, drėgmė, teršalai, dūmai ir kt. Tai — šalutiniai gamybos padariniai, kuriais dažnai atsikratoma prarandant daug brangios energijos. Malinauskas pateikė ir kelis praktinius pavyzdžius, kaip įmanoma to išvengti, panaudojant vėdinimo sistemas, šilumos siurblius ir saulės energijos sistemas. Sprendimai grindims ir sienoms Betonas nuo seno yra nepakeičiama pramoninių grindų gamybos medžiaga, tačiau betono funkcinės ar estetinės savybės ne visada tenkina užsakovus.

Aplinką tausojančiais sprendiniais išsiskiriantis gamybinis pastatas Konferencijoje buvo aptarti ir jau atlikti darbai. Šis projektas iš kitų Lietuvoje statomų gamybinių pastatų išsiskiria unikaliais, aplinką tausojančiais sprendiniais.

Tinkamas gruntas VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centro Gruntų fizinių ir mechaninių savybių laboratorijos vedėjas Šarūnas Skuodis konferencijos klausytojams išsamiai išaiškino, kaip reikia įvertinti gruntų mechanines savybes prieš projektuojant pastato pagrindus ir pamatus, kokia teisingo vertinimo reikšmė ir kokie galimi klaidų padariniai.

Pranešėjas pabrėžė projektuotojų ir geologų bendro darbo svarbą.

Atsižvelgdama į tai, kad ateityje šie reikalavimai bus dar griežtesni, o kai kuriose ES šalyse jie jau yra sugriežtinti, m. SCP ; dydis dalis didesniojo cecho — 42 x 18 m.

Abiejuose cechuose reikėjo lankstaus sprendimo, nes juose gaminami stambūs metalo dirbiniai ir vykdomi įvairūs procesai: suvirinimas, pjaustymas, mašininis apdirbimas ir šlifavimas. Reikėjo specialiai mūsų poreikiams pritaikytos ir kruopščiai konfigūruotos sistemos.

Tokių įrenginių techninę būklę tikrina Technikos priežiūros tarnyba, kurios laboratorijoje atliekami įvairūs bandymai. Tikrino ir dujų terminalą Potencialiai pavojingi įrenginiai Lietuvoje prižiūrimi jau daugiau kaip 80 metų.

  • UAB - ute.lt verslo informacijos paieška
  • Structum rugpjutis by UAB Structum projektai - Issuu
  • И снова и снова материализовывалась на все большей и большей глубине -- через микросекундные интервалы,-- чтобы создать иллюзию плавного движения .
  • Вибрирующий звук медленно расплывался в тишине, напряженно зависая в воздухе и насыщая его загадками и предчувствиями.